Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi Magda Carvalho Pires
CTIT UFMG