Ann Kristine Jansen Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi
CTIT UFMG