Nikolai Alexandrovitch Goussevskii Jose Luiz Quadros de Magalhaes
CTIT UFMG